Nytt kollektivavtal

I förra veckan slutfördes avtalsförhandlingarna mellan KFO och Kommunal på området Personlig assistans, vilket resulterade i ett treårigt avtal. Parterna kom överens om ett antal förtydliganden och tillägg i befintlig avtalstext. Ett av de viktigare tilläggen gäller den personliga assistentens skyldighet att färdigställa tidrapport inom föreskriven tid.

Man beslutade även att utöka antalet gemensamma arbetsgrupper som arbetar framåt med frågor som månadsavlöning (som vi på Sydassistans tillämpat sedan 90-talet...) och påverkansarbete för att långsiktigt stärka branschen.

Den största förändringen gäller dock uppsägningstiden i situationer där uppdragsgivaren inte längre har behov av arbetstagaren. Har assistenten innehaft en sammanhängande anställningstid om minst ett år gäller framöver en månads uppsägningstid vilket är en väsentlig förbättring för assistenten.

Gällande löneökningar beslutades om ett lägsta genomsnittligt löneutrymme för heltidsanställd på 535:- per månad, fr. o. m. 1/9 2017. Samtal och fackliga förhandlingar kommer att ske under en period fram till 30/11, vilket gör att ny lön samt retroaktiv lön med största sannolikhet kommer att utbetalas i december. För följande två år gäller ökningar om 548:- resp. 559:- fr. o. m. 1/9. /Anders


Anders Persson | 04-okt-2017

Prenumerera på Sydassistans nyhetsbrev

Abonnera på: Nyhetsbrev

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans?

Bli kontaktad