Seminarium om forskning om personlig assistans

5/6 arrangeras ett seminarium om forskning på området Personlig assistans.

Vad finns det för forskning på området personlig assistans? Är den känd? Vilken betydelse har forskningen i utredningsarbete och debatten kring personlig assistans?

Till hösten kommer 21 forskare att presentera delar av sin forskning inom personlig assistans i en antologi. Redan nu får vi ett smakprov på vad som komma ska. Två av forskarna känner vi igen lite extra. Hans Knutsson har föreläst på en av våra "Uppdragsgivar-/anhörigträffar" och Hanna Egard arbetade under en period hos oss, både som personlig assistent och som uppdragsansvarig. 

Här anmäler du dig: https://www.kfo.se/intressepolitik/personlig-assistans/nyheter/seminarium-den-5-juni-forskning-om-personlig-assistans/

Här laddar du ner en "teaser" till antologin som kommer att publiceras i höst: Forskning om personlig assistans 2018 - broschyr.pdf


Anders Persson | 24-maj-2018

Prenumerera på Sydassistans nyhetsbrev

Abonnera på: Nyhetsbrev

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans?

Bli kontaktad