Historia

Sydassistans startades i samband med att LSS-reformen trädde i kraft 1994

Historia

Sydassistans startades i samband med att LSS-reformen trädde i kraft 1994. Familjen Ohlsson, som grundade och äger Sydassistans än idag, hade redan tidigare anordnat personlig assistans i stiftelseform åt sin dotter som hade en omfattande funktionsnedsättning. När reformen stod klar efterfrågades deras kunskap och erfarenhet från personer som kände till familjens engagemang och betydelse för funktionsnedsatta personers rättigheter. Detta ledde till att Sydassistans startades

Carina Ohlsson

1965 fick Birgitta och Conny Ohlsson sitt första barn, Carina. Ganska snart märktes det att Carina inte utvecklades som det genomsnittliga barnet. Men, med hjälp och stöd av familj och vänner utvecklades Carina i sin egen takt, hon kunde efterhand krypa och stapla klossar.

Vid 2,5 års ålder vaknade Carina en morgon ur sin sömn, utan att vara kontaktbar. Birgitta lyckades få kontakt med en specialistläkare som konstaterade att det var ett epileptiskt anfall. Han skrev ut medicin och sände hem Birgitta, och en medvetslös Carina. Samma kväll nödgades Carina åka ambulans in till sjukhuset igen. Därefter krampade hon i tre veckor, övervakad av personal som dokumenterade kramperna. På den tiden fanns inte möjligheten för föräldrar att bo på sjukhuset, Birgitta och Conny var hänvisade till besökstider.

När Carina vaknade igen var hon vid mycket sämre vigör. Birgitta och Conny hade samtidigt funderingar kring att skaffa Carina ett syskon, men var oroliga för om de skulle klara av ett barn till. Läkare försäkrade dem om att det var rätt att skaffa ett barn till, de skulle få den hjälp de behövde! Hjälpen visade sig vara institutionsboende, att lämna Carina ifrån sig. Familjens upplevelser av dessa är ett kapitel för sig, fyllt av ovärdig behandling och undermåligt bemötande. De ansträngde sig i det längsta för att Carina skulle kunna bo tillsammans med familjen istället.

Åren gick och Carina växte upp tillsammans med sin syster Anneli. Connys arbete fick dem att flytta till Malmö och vid 11 års ålder kunde familjen inte längre hjälpa Carina i sitt eget hem. Enda alternativet var att låta henne flytta till vårdhem. I kampen för att ge Carina ett bättre liv än så väcktes 1974 engagemanget för personlig assistans, bland alla andra frågor som berörde personer med särskilda och omfattande behov.

I början av 90-talet fördes diskussioner med Malmö Stad om personlig assistans. Redan 1993, efter idogt arbete, kunde Carina flytta in i en alldeles egen lägenhet. Carina levde därefter ett aktivt och kvalitativt liv, fyllt av sociala kontakter, med personlig assistans till sommaren 2009 då Carinas kropp inte orkade längre.

Carinas liv och upplevelser har varit, och är fortfarande, centrala för hur personlig assistans genom Sydassistans fungerar. Det påverkar det mesta från hur vi pratar till hur vi lägger schema. Men kanske viktigast av allt, Carinas liv och gnista påminner oss om varför Sydassistans finns.

Kontorspersonal på Sydassistans i Malmö.

Vill du prata med oss?

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans? Eller behöver du hjälp att t.ex. skriva en ansökan?

Kontakta oss

Boka ett möte

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans?

Bli Kontaktad

Sök jobb hos oss

Vill du arbeta som personlig assistent? Världens viktigaste yrke.

Se våra lediga jobb

Prenumerera på Sydassistans nyhetsbrev

Abonnera på: Nyhetsbrev

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans?

Bli kontaktad