Kontorspersonal

Tillsammans har vi 131 års erfarenhet av att arbeta med personlig assistans, och vi älskar det vi gör.

Kontorspersonal

VD

Anders Persson

Som VD ansvarar jag övergripande för verksamheten. Jag arbetar i ett nära samarbete med ägare (Anneli Wahlberg), ledningsgrupp och kontorspersonal, och har ofta värdefulla kontakter med våra uppdragsgivare och personliga assistenter. I olika sammanhang, såsom Arbetsgivarföreningen KFOs branschkommitté, representerar och förespråkar jag Sydassistans värdegrundsbaserade inställning till personlig assistans.
På Sydassistans har jag, i varierande roller, arbetat sedan 2002.

Kontorschef / Uppdragsansvarig

Heléne Hellman

Som kontorschef arbetar jag för att utveckla en korrekt och smidig administration av assistansen. Jag representerar också Sydassistans genom föreläsningar och marknadsföring, samt arbetar internt i ledningsgruppen.
Som uppdragsansvarig hanterar jag assistansen hos ett antal av våra uppdragsgivare, genom ett tätt samarbete med uppdragsgivare, anhöriga och assistenter. Jag har en lång erfarenhet av LSS-verksamhet, på Sydassistans har jag arbetat sedan 2007.

Uppdragschef

Angela Bejmo

Som uppdragschef har jag utöver mina ”egna” uppdrag ett övergripande ansvar för våra assistansuppdrag och en plats i Sydassistans ledningsgrupp. Jag har arbetat på Sydassistans sedan 1998 i rollen som uppdragsansvarig och har under åren samlat på mig en mängd erfarenhet som jag gärna delar med mig av till uppdragsgivare som vill ha stöd i sina kontakter kring assistansbeslut. Tidigare har jag arbetat på gruppbostad och LVU-hem.

Uppdragsansvarig

Fredrik Danielsson

Jag har, innan tjänsten som uppdragsansvarig, arbetat på Sydassistans i många år som personlig assistent, med all glädje och alla svårigheter som det innebär. Arbetslivserfarenhet har jag inom skilda områden som restaurang och lantbruk och i min bakgrund har jag även med mig musik- och teckenspråksstudier. Jag älskar människors olikheter!

Uppdragsansvarig

Sandra Söderberg

Jag arbetade på Sydassistans mellan 1994-2000, både som personlig assistent och som uppdragsansvarig. Under en längre period på andra arbetsplatser, och i varierande roller, saknade jag Sydassistans värdefulla arbete. 2015 korsades mina vägar återigen med Sydassistans. Med många nya erfarenheter och bl. a. en coachutbildning i bagaget, är jag återigen uppdragsansvarig på Sydassistans.

Uppdragsansvarig

Anna Werder

Med en historia sedan 2010 i olika typer av LSS verksamheter som både boendestödjare och samordnare har jag många erfarenheter att dra nytta av i min tjänst som uppdragsansvarig. I min ryggsäck bär jag främst en bred kunskap om tydliggörande pedagogik och arbetsrätt.

Ekonom

Camilla Dromberg

I min roll som ekonom arbetar jag med bokföring och redovisning samt annat löpande ekonomiarbete. Jag är civilekonom men har också arbetat som personlig assistent under några år. Åren som personlig assistent var givande och lärorika. De har gett mig en insyn som jag har stor glädje av när jag träffar assistenter, uppdragsgivare och anhöriga. 2010 började jag arbeta på Sydassistans.

Löneansvarig

Christin Ohlsson

Som löneansvarig ansvarar jag för hela löneprocessen, från att behandla godkända uppgifter från AiAi, till att lämna löneuppgifter som ligger till grund för våra anställdas pensionsförmåner.
Jag har över 25 års erfarenhet av lön- och personaladministration i olika branscher.
På Sydassistans har jag arbetat sedan 2012.

Kontorsassistent

Marie Hjertqvist

Som kontorsassistent ansvarar jag bland mycket annat, för reception och telefonväxel samt viss personalbemanning. Det är också jag som sköter administrationen och det praktiska kring våra utbildningar.
Jag har tidigare arbetat med administration på ett personalintensivt företag.

Koordinator

Jenny Hubertsson

Som Koordinator har jag ett övergripande ansvar för vårt systematiska kvalitetsarbete. Jag följer upp att vi arbetar enligt gällande lagstiftning och utvecklar policys och rutiner. Jag utför riskanalyser och egenkontroll av kvalitén i verksamheten och gör Lex Sarah utredningar vid behov. Därutöver sköter jag omvärldsbevakning och håller oss uppdaterade kring gällande praxis, lagar och regler inom områden som berör assistansen. Jag är statsvetare i botten och har disputerat i Försäkringsmedicin. Jag har tidigare jobbat på bland annat Region Skåne och Försäkringskassan.

Personaladministratör

Johannes Engström

Jag arbetar generellt med personalfrågor och dagligen med personalbemanning.
Jag har examen inom IT och projektledning och innan min tjänst på kontoret kommer jag närmast
från några års arbete som personlig assistent på Sydassistans – en ovärderlig erfarenhet!

Personaladministratör

Pia Ax

Som personaladministratör på Sydassistans arbetar jag med personalbemanning, personal- & assistansomkostnader och övriga personalfrågor.
Jag har lång erfarenhet utav personlig assistans då jag har arbetat som personlig assistent i över 8 år och växt upp med en pappa som var i behov av personlig assistans.
Jag har förståelse och respekt för de olika rollerna inom assistansen och har tidigare också jobbat i ett annat assistansbolag som löneadministratör och som samordnare.

Beredskap

Anna Söderberg

Jag arbetar med att ha kontorets beredskap utanför kontorstid.

Beredskap

Hanna Svensson

Jag arbetar med att ha kontorets beredskap utanför kontorstid.

Personaladministratör (Föräldraledig)

Alexandra Andersson

Jag är utbildad beteendevetare och socionom med inriktning på verksamhetsutveckling. Jag började på Sydassistans 2008 som uppdragsansvarig nu arbetar jag med personalfrågor.
Kontorspersonal på Sydassistans i Malmö.

Vill du prata med oss?

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans? Eller behöver du hjälp att t.ex. skriva en ansökan?

Kontakta oss

Boka ett möte

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans?

Bli Kontaktad

Sök jobb hos oss

Vill du arbeta som personlig assistent? Världens viktigaste yrke.

Se våra lediga jobb

Prenumerera på Sydassistans nyhetsbrev

Abonnera på: Nyhetsbrev

Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans?

Bli kontaktad