No items found.

kontorspersonal

Jenny Hubertsson

Som Koordinator har jag ett övergripande ansvar för vårt systematiska kvalitetsarbete. Jag följer upp att vi arbetar enligt gällande lagstiftning och utvecklar policys och rutiner. Jag utför riskanalyser och egenkontroll av kvalitén i verksamheten och gör Lex Sarah utredningar vid behov. Därutöver sköter jag omvärldsbevakning och håller oss uppdaterade kring gällande praxis, lagar och regler inom områden som berör assistansen. Jag är statsvetare i botten och har disputerat i Försäkringsmedicin. Jag har tidigare jobbat på bland annat Region Skåne och Försäkringskassan.

040-16 76 58
jenny@sydassistans.se

Kontorspersonal

Anders Persson

VD
040-16 76 54
anders@sydassistans.se
Läs mer

Heléne Hellman

Kontorschef / Uppdragsansvarig
040-16 76 46
helene@sydassistans.se
Läs mer

Angela Bejmo

Uppdragschef
040-16 76 42
angela@sydassistans.se
Läs mer

Fredrik Danielsson

Uppdragsansvarig
040-16 76 41
fredrik@sydassistans.se
Läs mer

Miriam Andrée

Uppdragsansvarig
040 - 16 76 45
miriam@sydassistans.se
Läs mer

Anna Werder

Uppdragsansvarig
040-16 76 56
anna@sydassistans.se
Läs mer

Anders Bundy

Ekonomiansvarig
040 16 76 50
anders.bundy@sydassistans.se
Läs mer

Camilla Dromberg

Ekonom
040-16 76 43
camilla@sydassistans.se
Läs mer

Susanne Lanker

Ekonomiassistent
040 16 05 00
susanne@sydassistans.se
Läs mer

Christin Ohlsson

Löneansvarig
040-16 76 44
christin@sydassistans.se
Läs mer

Marie Hjertqvist

Kontorsassistent
040-16 05 00
marie@sydassistans.se
Läs mer
Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy