No items found.

Anhörig

Anhörig

Vi har lång erfarenhet av hur det kan vara att vara anhörig till person med funktionsnedsättning. Vi förstår.

Du är oerhört viktig

Du som är anhörig spelar en mycket viktig roll för personen som har en funktionsnedsättning. Vi vet, för det var med utgångspunkt i att vara föräldrar och syskon till en kvinna med en flerfunktionsnedsättning som verksamheten en gång startade.

Ibland är du som anhörig inte bara make/maka, förälder, barn eller vilken relationen än kan vara. Ibland är du också företrädare för en person som inte fullt ut kan föra sin egen talan. Oavsett din roll som anhörig fyller du ofta en viktig funktion för oss, du är ju en viktig person i vår uppdragsgivares liv! Samtidigt som vi skräddarsyr assistansen för uppdragsgivaren blir även du som anhörig involverad. Du kanske vill ha ett visst ansvar för något område, eller vill du kanske hellre ha en mer begränsad inblandning i assistansen? Du är alltid välkommen att diskutera din roll som anhörig med oss. Du är en viktig person för oss!

Vi anordnar regelbundet anhörigforum i syfte att utbyta erfarenheter, anhöriga emellan, eller diskutera specifika situationer som kan uppstå. Forumen leds och planeras av Sydassistans, men innehållet bestämmer vi tillsammans! 

Välj assistansanordnare med omsorg

Att välja assistansanordnare är kanske det viktigaste leverantörsvalet en privatperson kan ställas inför. Vilken annan tjänsteleverantör kommer dig så nära och deltar i ditt liv i så stor utsträckning? Kontakta gärna oss och bilda din egen uppfattning om hur vi kan hjälpa dig. Vi hör gärna av dig. Ring oss direkt på 040-16 05 00 eller maila oss på assistans@sydassistans.se

Om Personlig assistans

Är du under 65 år och behöver omfattande hjälp varje dag kan du ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Assistansanordnare

Sydassistans är en komplett assistansanordnare som hjälper dig med allt och hela vägen från ansökan till personlig assistans.

Läs mer

Assistans för barn

Även barn kan få assistans, det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt andra barn i samma ålder som möjligt och ha möjlighet att leva så självständigt som möjligt utifrån sin ålder.

Läs mer
Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy