No items found.

Assistans för barn

Assistans för barn

Även barn kan få assistans, det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt andra barn i samma ålder som möjligt och ha möjlighet att leva så självständigt som möjligt utifrån sin ålder.

Personlig assistans för barn med funktionsnedsättning

Även barn kan få assistans, det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt andra barn i samma ålder som möjligt och ha möjlighet att leva så självständigt som möjligt utifrån sin ålder.

Personliga assistenter åt barn

Att vara personlig assistent åt ett barn ställer naturligtvis extra höga krav på assistenten för att kunna tillgodose och möta det enskilda barnets behov. Rekryteringen sker i nära samarbete med föräldrarna för din trygghets skull. Du som förälder eller anhörig kan också vara assistent till ditt barn. Inför anställning som personlig assistent till ett barn krävs ett utdrag ur belastningsregistret

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om assistans för barn eller vill ha hjälp med att ansöka om personlig assistans! Vänligen fyll i ett av våra kontaktformulär, maila på assistans@sydassistans.se eller ring oss direkt på 040-16 05 00 

Om Personlig assistans

Är du under 65 år och behöver omfattande hjälp varje dag kan du ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Assistansanordnare

Sydassistans är en komplett assistansanordnare som hjälper dig med allt och hela vägen från ansökan till personlig assistans.

Läs mer

Anhörig

Vi har lång erfarenhet av hur det kan vara att vara anhörig till person med funktionsnedsättning. Vi förstår.

Läs mer
Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy