No items found.

FAQ - Coronavirus

Här har vi samlat och besvarat de vanligaste frågorna vi får om coronaviruset

När ska jag stanna hemma från jobbet?

Assistenter med symptom på förkylning ska stanna hemma även om de inte har feber.

Så här säger Folkhälsomyndigheten: Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber så ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. För arbete med någon person ur riskgrupperna ska frågan diskuteras med uppdragsansvarig.

Om uppdragsgivaren blir smittad, ska vederbörande då in på sjukhus?

Om uppdragsgivaren blivit smittad och är allvarligt sjuk då är det sjukhus som gäller.

Om uppdragsgivaren är smittad men inte uppvisar några större symtom så är vederbörande hemma och assistenterna arbetar som vanligt med extra koll på hygienen (som dom redan bör ha). Självklart får detta också anpassas efter hur känslig uppdragsgivaren är i sitt grundtillstånd. Rådgör med 1177 om du är osäker.

Om alla assistenter i uppdraget blir smittade, vem assisterar uppdragsgivaren då?

Om alla assistenter är smittade så får vi försöka ta in vikarier ”utifrån”. Vi kan därmed behöva göra avsteg från vår princip att inte ta in vikarier som inte tidigare arbetat hos uppdragsgivaren för att lösa situationen. Vi kommer tillfälligt att skapa en ”vikariebank” i form av en lista med tillgängliga assistenter som kan ställa upp som vikarie. Denna lista kan komma att innehålla både assistenter som normalt sett arbetar i andra uppdrag och assistenter som vi tillfälligt rekryterar utifrån för att kunna möta den uppkomna situationen.

Kommer Sydassistans ”se till” att personer som jobbar med uppdragsgivare i riskgrupper blir testade för coronavirus?

Sydassistans har inte möjlighet att anordna tester för personer utan symtom på smitta. För de som har symtom gäller rekommendationen enligt ovan att inte gå till jobbet. Det är sjukvården som måste göra prioriteringen om vilka som ska testas och inte. Om man vill rådgöra med sjukvården i denna frågan uppmanas man att ringa 113 13 alternativt 1177.

Så här säger Folkhälsomyndigheten om provtagning: Provtagningen är prioriterad till två kategorier av personer. Dels personer som är i behov av vård på sjukhus, dels personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19. Syftet är att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta.

Alla som är sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Denna grupp prioriteras inte för provtagning. Det är smittskyddsläkaren som vid behov samordnar regionala och lokala anpassningar av provtagningar.

Hur ska de uppdragsgivare som normalt sett går på daglig verksamhet tänka? Ska de fortsätta gå dit? Och hur löser vi det om någon som inte har assistans på daglig verksamhet nu behöver stanna hemma?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att minska på sociala kontakter. Således bör man stanna hemma från dv och aktiviteter för att på så sätt förhindra/försena smittspridning.

Har uppdragsgivaren inte assistans på daglig verksamhet måste Sydassistans omedelbart kontaktas för att ansöka om fler assistanstimmar hos kommunen.

Hur blir det med assistansmöten framöver?

Angående assistansmöten så ska dom enbart göras om det är något extra viktigt att ta upp annars ska vi skjuta dom på framtiden. Finns det frågor som behöver tas nu så fundera på om de kan tas på telefon istället.

Min partner är smittad av coronavirus, får jag/kan jag arbeta?

Om en anställd har en partner eller ett hemmavarande barn som testats positiv för corona så rekommenderar vi denne att kontakta sin läkare. De bör förklara för sin läkare att de arbetar inom omsorgen och med en person i riskgrupp, därefter kan de rådgöra med sin läkare om huruvida de ska testas för smitta själva. Eventuellt kan läkaren också utfärda ett läkarintyg som de kan använda för att ansöka om smittbärarpenning. Mer information om smittbärarpenning och coronaviruset hittar ni här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Om en uppdragsgivare skulle testas positiv för coronavirus, vilken ”skyddsutrustning” kan Sydassistans erbjuda de assistenter som arbetar hos uppdragsgivaren (kan vi få något av sjukvården?)

Vi undersöker just nu vilka möjligheter vi skulle ha att få tillgång till skyddsutrustning för de anställda i ett uppdrag i fall uppdragsgivaren skulle visa sig vara smittad.

Hur gör vi med utbildningar och andra gemensamma aktiviteter under den närmsta framtiden.

Utbildningar och andra gemensamma aktiviteter under den närmsta framtiden ställs in.

Om min uppdragsgivare blir smittad av coronaviruset och hamnar på sjukhus, och uppdragsgivaren är beviljad assistans vid sjukhusvistelse, kommer assistenterna att behöva åka till sjukhuset och jobba då?

I fall en uppdragsgivare hamnar på sjukhus på grund av att vederbörande insjuknat i Covid -19 så får vi ha en dialog med behandlande sjukvårdsinstans kring hur vi gör med assistansen under sjukhusvistelse.

Jag vill hjälpa till med att assistera vid behov i denna akuta situationen. Hur gör jag?

Är du redan anställd av Sydassistans anmäler du dig till vår tillfälliga ”assistentbank” via tidvis@sydassistans.se. Är du inte anställd idag ber vi dig att fylla i ansökningsformulär för jobbsökande på vår hemsida, www.sydassistans.se.

Hur mycket får jag jobba nu när det känns ”krisigt”?

18/3 meddelade Försäkringskassan oss att de inte kommer att godkänna att assistans utförs utöver de vanliga reglerna och avtalen om arbetstid.

Jag följer allt som skrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats, men var får jag information från Sydassistans?

På hemsidan finns en FAQ- (frequently asked questions) avdelning om Corona som du läser just nu. Där publiceras de vanligaste frågorna och svaren som dyker upp på kontoret. Vi uppdaterar den löpande. Allra viktigast är att dagligen logga in i Tidvis för att se om något företagsinternt meddelande skickats. Meddelandesystemet i Tidvis kommer att användas som primär kommunikationskanal.

Varför tar det längre tid än vanligt att få kontakt med er på kontoret?

Vi ber om ursäkt för de längre svarstider som situationen skapar. Med nuvarande rekommendationer om att stanna hemma även vid små symtom har vi extremt mycket bemanningsfrågor att arbeta med och därför är det ofta ”upptaget” i telefon eller svårt att nå en viss person. Vi har dessutom inte full bemanning på plats på kontoret, situationen gör att delar av personalen arbetar hemifrån olika dagar. Vi är därför ofta enklare att nå via e-post eller Tidvis-meddelanden än via telefon, men vi gör så gott vi kan för att finnas till hands!

Som vanligt gäller att anmälan om frånvaro aldrig får ske annat än via personlig kontakt i ett telefonsamtal.

Hur får jag tillbaka pengarna för karensavdraget?

Regeringen har sagt att du som privatperson ska ansöka om återbetalning av karensavdraget via Försäkringskassan. Riksdagen har ännu inte behandlat propositionen som möjliggör detta, vilket gör att Försäkringskassan ännu inte kan ge den möjligheten. Vi vet inte heller när detta kommer att bli möjligt men enligt uppgift planeras riksdagen anta propositionen den 2/4.

Kan jag skicka min assistent för att handla mat? Jag är rädd för att smittas i affären!

Nej. Assistansen måste utföras på ett korrekt sätt även i Corona-tider. Vill du inte vara i affären behöver du skicka bud med någon, som många äldre gör numera, eller beställa mat via någon av de tjänster som finns för detta.

Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy