No items found.

för assistenter

Att arbeta som personlig assistent

Vi på Sydassistans tycker att personlig assistent är ett av de viktigaste yrkena! Tack vare dig som professionell personlig assistent kan personer med funktionsnedsättning leva sitt liv utifrån sina egna önskemål.

Den personliga assistenten ska kompensera den funktionsnedsättning som personen har, t. ex. att förflytta sig om man är rullstolsburen, att se om man är synskadad, att höra om man är hörselskadad, att få hjälp med att förstå vissa saker om man har en utvecklingsstörning osv. Får man dessa saker kompenserade så får man givetvis mycket större möjligheter att leva ett liv som alla andra

Trygghet på jobbet
Som personlig assistent ger man en person med funktionsnedsättning samma förutsättningar som andra att leva sitt eget liv. Våra personliga assistenter är trygga hos oss. Som personlig assistent på Sydassistans får du tillgång till professionell arbetsledning, utbildning och stöd, samt förstås de förmåner och arbetsförhållanden som regleras av gällande kollektivavtal. Innan du börjar som personlig assistent går vi tillsammans igenom de förutsättningar, krav och fördelar arbetet för med sig. Därefter ser vi till att du får möjlighet att koncentrera dig på själva assistansarbetet genom att kontinuerligt erbjuda relevant utbildning som gör dig säker i din yrkesroll. Här kan du läsa mer om de utbildningar som vi anordnar.

Varierade arbetsuppgifter
Den personliga assistentens insats är av mycket stor betydelse för uppdragsgivarens totala levnadssituation. Som personlig assistent ger du din uppdragsgivare hjälp med de delar av livet som han eller hon själv skulle ha gjort om möjligheten fanns. I yrket som personlig assistent blir du delaktig i uppdragsgivarens liv. Arbetet som personlig assistent kan därmed erbjuda en stor variation. Välkommen till Sydassistans!

Personalkrav

Att du tycker om människor är grunden i arbetet som personlig assistent. Den personliga kemin är alltid viktig!

De krav vi ställer på varje personlig assistent är alltid knutet till uppdragsgivarens behov. Ibland krävs en formell kompetens som man bara kan få via en utbildning, men ofta handlar våra krav om mjukare värden. För en väl fungerande assistans krävs exempelvis en bra personkemi mellan uppdragsgivare och assistent.
Ibland kan vissa språkkunskaper väga tungt, i andra fall är det kanske vissa erfarenheter eller intressen som gör en viss person mer lämpad som personlig assistent i ett av våra uppdrag. Ett för alla uppdrag gemensamt krav är att man måste vara intresserad och engagerad i sin roll och att man delar vår värdering att alla människor har lika rätt till ett bra liv!

Avtal och förmåner

Vi bryr oss om våra anställda och säkerställer din trygghet genom korrekta avtal och förmåner enligt kollektivavtal.

Vi är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO och följer därför det kollektivavtal som KFO slutit med Kommunal. Kollektivavtalet reglerar bland annat lönebestämmelser, avtalsförsäkringar, arbetstids- och semesterregler. Vi anordnar ett stort antal utbildningar varje år dit både personliga assistenter och uppdragsgivare är välkomna. Vi är måna om våra anställdas hälsa och subventionerar friskvårdsaktiviteter med 2000 kr per år. Genom företagshälsovården erbjuds årligen influensavaccin och hälsoundersökningar till våra anställda. Branschnormen för lönehantering anser viborde vara att personliga assistenter med assistentyrket som huvudinkomst har en månatlig grundlön, baserat på en fastställd sysselsättningsgrad, och att rörliga tillägg såsom OB-ersättning och jour kommer utöver grundlönen. Vi har tillämpat månadslön som huvudregel i över 20 år och uppskattar att KFO och Kommunal sedan en tid tillbaka har en gemensam arbetsgrupp för att jobba framåt i denna fråga.

Schema och tidrapportering

För schema och tidrapportering använder vi Tidvis och Visma Agda PS.

Lediga jobb

Utan våra fantastiska personliga assistenter är vi ingenting. Är du intresserad av att arbeta med oss? Du kan alltid skicka en spontanansökan här eller se våra lediga jobb.

ansök här
Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy