Vad är personlig assistans?

Är du under 65 år och behöver omfattande hjälp varje dag kan du ha rätt till personlig assistans. Är du eller någon anhörig till dig i behov av personlig assistans? Boka ett möte så berättar vi mer.

Personligt anpassat

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Det innebär livskvalitet, självbestämmande och möjlighet till ett rikt liv trots en funktionsnedsättning som försvårar vardagen. Vi är det personliga alternativet med de stora resurserna och har utfört personlig assistans sedan 1994.

Du står i centrum

Hos oss står du som uppdragsgivare självklart i centrum och vi hjälper dig med allt kring din assistans. Här finns kunskapen, viljan och engagemanget. Det är Försäkringskassan eller din kommun som, efter din ansökan, beslutar om du kan få personlig assistans. Vi hjälper dig gärna att skriva en sådan ansökan. Kontakta oss så får du veta mer!

Ditt mänskliga hjälpmedel

Sätt dig in i tanken på att vara helt utlämnad åt andra: Du vaknar på morgonen och behöver gå på toaletten. Du vill äta frukost iklädd morgonrock innan du klär på dig vanliga kläder. Du tycker om att ha ett tjockt lager leverpastej på din smörgås och smörgåsgurkan ska täcka hela smörgåsen. Dessa vardagliga ting för att du helt enkelt vill ha det på det sättet. Men inget av detta kan du göra själv, du kanske inte ens kan berätta med egna ord vad det är du vill.

Du bestämmer – Inte vi

Din personliga assistent, som du varit med om att rekrytera, är personen som gör allt detta möjligt för dig. Assistenten är dina förlängda armar, ben, ögon och mun, han eller hon tolkar dig men bestämmer inte över dig. Assistenten lägger inga egna värderingar i hur du vill ha det i ditt hem, eller vilka aktiviteter du gör på din semester. Ni har en närhet som har få motsvarigheter utanför familjelivet, men ni upprätthåller en professionell distans till varandra som gör ert samarbete möjligt under lång tid. 

Hur fungerar personlig assistans?

Vi gör flera saker som säkerställer din trygghet som uppdragsgivare och anhörig: Varje assistansuppdrag har en personlig uppdragsansvarig som ansvarar för helheten i uppdraget. Vi anordnar också ett grundläggande utbildningsutbud och skräddarsyr därefter utbildningar efter de behov som uppstår.

Varje persons situation är unik och vi är lyhörda för dina specifika behov och önskemål!

Prata med oss

Ring oss så bokar vi in ett möte där vi träffas hos dig eller på vårt kontor för att prata om just dina behov och önskemål. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter!

handshake icon

Få hjälp med ansökan

Vi hjälper dig gärna med din ansökan till Försäkringskassan eller kommunen om personlig assistans. Vår långa erfarenhet och omfattande kunskap på området finns redo för dig.

thumbs up icon

Välj dina assistenter

Det är viktigt att du själv väljer dina personliga assistenter så att du känner tillit och trivs i din vardag. Hos Sydassistans vill vi till och med att du väljer dina egna vikarier. Vi driver hela rekryteringsprocessen framåt i tät dialog med dig.

Varför välja Sydassistans?

Vi är det personliga alternativet med de stora resurserna. Du hittar få som är som vi! Sydassistans är ett väletablerat familjeföretag med en ägarfamilj som har en närapå livslång historia av att vara anhöriga till en funktionsnedsatt kvinna. Detta genomsyrar alla våra värderingar och beslut.

Vår kunskap och juridiska kompetens inom personlig assistans ställer vi gärna till ditt förfogande vid exempelvis din ansökan om personlig assistans. Vi hjälper också gärna till att överklaga beslut som inte överensstämmer med ditt behov.

couple icon

Du är oerhört viktig

Du som är anhörig spelar en mycket viktig roll för personen som har en funktionsnedsättning. Vi vet, för det var med utgångspunkt i att vara föräldrar och syskon till en kvinna med en flerfunktionsnedsättning som verksamheten en gång startade.

Ibland är du som anhörig inte bara make/maka, förälder, barn eller vilken relationen än kan vara. Ibland är du också företrädare för en person som inte fullt ut kan föra sin egen talan. Samtidigt som vi skräddarsyr assistansen för uppdragsgivaren blir även du som anhörig involverad.

Assistans för barn

Personlig assistans för barn med funktionsnedsättning

Även barn kan få assistans, det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt andra barn i samma ålder som möjligt och ha möjlighet att leva så självständigt som möjligt utifrån sin ålder.

Personliga assistenter åt barn

Att vara personlig assistent åt ett barn ställer naturligtvis extra höga krav på assistenten för att kunna tillgodose och möta det enskilda barnets behov. Rekryteringen sker i nära samarbete med föräldrarna för din trygghets skull. Du som förälder eller anhörig kan också vara assistent till ditt barn. Inför anställning som personlig assistent till ett barn krävs ett utdrag ur belastningsregistret

Vanliga frågor och svar

Det finns mycket att veta om personlig assistans - vi hjälper dig att förstå allt.

Hur gör jag för att bli uppdragsgivare?
plus ikon

- Har du redan personlig assistans men funderar på att byta assistansanordnare?
- Har du ansökt och blivit beviljad personlig assistans men ännu inte valt assistansanordnare?
- Vet du att du har rätt till personlig assistans men har ännu inte lämnat in en ansökan?

Oavsett var du passar in i dessa beskrivningar så är du välkommen att kontakta oss för ett personligt möte, antingen på vårt kontor i gamla delarna av Limhamn eller hemma hos dig. Du berättar för oss vilka behov, önskemål och förväntningar du har kring din assistans och vi informerar dig om oss och om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med det mesta från arbetsgivaransvar till juridiska frågor.

Vad är personlig assistans?
plus ikon

Dina förlängda armar och ben.
Sätt dig in i tanken på att vara helt utlämnad åt andra:Du vaknar på morgonen och behöver gå på toaletten. Du vill äta frukost iklädd morgonrock innan du klär på dig vanliga kläder. Du tycker om att ha ett tjockt lager leverpastej på din smörgås och smörgåsgurkan ska täcka hela smörgåsen. Dessa vardagliga ting för att du helt enkelt vill ha det på det sättet. Men inget av detta kan du göra själv, du kanske inte ens kan berätta med egna ord vad det är du vill. Läs mer om att arbeta som personlig assistent.

Du bestämmer – Inte vi.
Din personliga assistent, som du varit med om att rekrytera, är personen som gör allt detta möjligt för dig. Assistenten är dina förlängda armar, ben, ögon och mun, han eller hon tolkar dig men bestämmer inte över dig. Assistenten lägger inga egna värderingar i hur du vill ha det i ditt hem, eller vilka aktiviteter du gör på din semester. Ni har en närhet som har få motsvarigheter utanför familjelivet, men ni upprätthåller en professionell distans till varandra som gör ert samarbete möjligt under lång tid.

Välj assistansbolag med omsorg
Att välja assistansanordnare är kanske det viktigaste leverantörsvalet en privatperson kan ställas inför. Vilken annan tjänsteleverantör kommer dig så nära och deltar i ditt liv i så stor utsträckning? Kontakta gärna oss och bilda din egen uppfattning om hur vi kan hjälpa dig.Vi hör gärna av dig. Ring oss direkt på 040-16 05 00 eller maila oss på assistans@sydassistans.se

Har jag rätt till personlig assistans?
plus ikon

- Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.

- Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

- Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)


För att få personlig assistans måste en person ha behov av något av följande:

- Hjälp med personlig hygien

- Hjälp med måltider

- Hjälp med att klä av och på sig

- Hjälp med att kommunicera

- Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

Vi hjälper gärna dig att ansöka om personlig assistans och tar hand om hela processen så att du kan känna dig trygg. Utöver ansökan kan du som uppdragsgivare hos Sydassistans även få stöd i andra juridiska frågor som kan uppkomma kring din personliga assistans.Är du under 65 år och behöver omfattande hjälp varje dag kan du ha rätt till personlig assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Det innebär livskvalitet, självbestämmande och möjlighet till ett rikt liv trots en funktionsnedsättning som försvårar vardagen.

Vi är det personliga alternativet med de stora resurserna och har utfört personlig assistans sedan 1994.

Vänligen maila på assistans@sydassistans.se eller ring oss direkt på 040-16 05 00

Vad kostar personlig assistans?
plus ikon

Kostnaden för din personliga assistans betalas av antingen kommunen eller Försäkringskassan beroende på hur stort ditt behov är. Du betalar alltså inget själv.

Hur gör jag för att ansöka om personlig assistans?
plus ikon

Det är din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som ska avgöra det beror på hur stort ditt behov är. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar är det Försäkringskassan.

För att de ska pröva rätten till assistans behöver du göra en skriftlig ansökan. Låter det krångligt? Vi har i över 25 år hjälpt personer med funktionsnedsättningar att söka personlig assistans och hjälper dig gärna med din ansökan kostnadsfritt. Det kan också vara skönt att ta hjälp av någon i kontakten med myndigheterna. Vi kan också hjälpa dig att överklaga i de fall där du inte är nöjd med det beslut som fattats och där vi ser att det finns anledning till att agera.

Så fort vi börjar arbeta med din ansökan ser vi dig som uppdragsgivare hos oss och för våra uppdragsgivare ingår den juridiska servicen. Du betalar alltså inget för den, oavsett om du beviljas assistans eller inte

Vilken hjälp kan jag få?
plus ikon

Dina assistenter hjälper dig med allt sådant du inte klarar av själv. Det kan till exempel vara att tvätta och klä dig, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är sådant som brukar kallas dina grundläggande behov. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med dina övriga behov som till exempel hushållsarbete, matlagning, att handla mat och olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta hos dig, när han eller hon ska göra det, vad din assistent ska göra och hur det ska göras.

Sjukdom och funktionsnedsättning — vad är skillnaden?
plus ikon

Skillnaden mellan en sjukdom och en funktionsnedsättning är att sjukdomar vanligen är övergående, medan en funktionsnedsättning kan innebära livslånga nedsättningar av funktioner. En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för personens möjligheter att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva det liv man egentligen vill leva.

Det finns inga säkra uppgifter på hur många i Sverige som har en funktionsnedsättning.

Det beror främst på att det finns olika definitioner på vad som är en funktionsnedsättning. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Statistiska Centralbyrån (SCB) säger nästan en miljon mellan 16 och 64 år själva att de har någon form av funktionsnedsättning. Drygt en halv miljon bedömer dessutom att deras arbetsförmåga är nedsatt.

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två olika saker

Idag skiljer man på funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder är inte en egenskap hos en person. Istället är det miljön som kan vara funktionshindrande. Det kan handla om brister i tillgänglighet till exempel offentliga lokaler, information, möjligheten till arbete, och så vidare.

Får man personlig assistans om man har en funktionsnedsättning?

Många påverkas inte nämnvärt av sin funktionsnedsättning medan andra inte klarar sig på egen hand utan är beroende av olika insatser där personlig assistans är en av dem

© Sydassistans AB 2022. All rights reserved.