Avvikande information - test

Test om avvikande information som visas på webbplats.

Om sydassistans

Om oss

Vi är stabila och starka, med oss är du i fokus och kan känna dig trygg. Sydassistans är ett familjeägt företag sedan LSS tillkom 1994. Detta är vi stolta över.

Sydassistans är ett väletablerat familjeföretag med en ägarfamilj med lång erfarenhet av att vara anhörig till en funktionsnedsatt kvinna. Detta genomsyrar alla våra värderingar och beslut. Vår kunskap inom personlig assistans ställer vi gärna till ditt förfogande vid exempelvis din ansökan om personlig assistans. Vi hjälper också gärna till att överklaga beslut som inte överensstämmer med ditt behov. Som arbetsgivare åt över 350 personliga assistenter är vi en stor och respekterad aktör med både resurser och kunskap i att bedriva ett långsiktigt hållbart personalarbete

Personlig uppdragsansvarig för helheten.

Varje assistansuppdrag har en personlig uppdragsansvarig som ansvarar för helheten i uppdraget. Vi anordnar också ett eget grundläggande utbildningsutbud. Kombinationen av att vara ett familjeföretag och stor arbetsgivare är fördelaktig för både assistansberättigade och personliga assistenter. Vi är det personliga alternativet med de stora resurserna. Du hittar få som är som vi!

Trygghet, respekt och livskvalitet är därför tre viktiga ord för oss.

Sydassistans ska skapa möjligheter åt individer i en ofta förbisedd samhällsgrupp att kunna leva ett liv som andra trots sina funktionsnedsättningar. Vi ska med glädje, kunskap och engagemang fungera som mänskliga hjälpmedel i både vardag och fest! Vi brinner för vår uppgift eftersom vi tror på människors lika värde och rättighet att delta i samhällslivet.

Vi vill att våra uppdragsgivare ska få ett tryggt liv med lika mycket självbestämmande som personen skulle haft utan sin funktionsnedsättning. Trygghet, respekt och livskvalitet är därför tre viktiga ord för oss. Vi vill också att assistansen ska vara personlig och det ser vi till att den blir genom att du väljer dina egna personliga assistenter efter dina önskemål. Vi rekryterar därför även vikarier för just din assistans. Dessa assistenter utbildas generellt och löpande om personlig assistans av oss, men får av dig eller din företrädare lära sig just de detaljer som utgör dina specifika behov. Regelbundna möten med uppdragsgivare och assistenter arrangeras i varje enskilt assistansuppdrag för att utveckla och underhålla en väl fungerande assistans. Du ska känna dig trygg med att du känner dina assistenter och att ni fungerar bra ihop!

Vår historia

Sydassistans startades i samband med att LSS-reformen trädde i kraft 1994. Familjen Ohlsson, som grundade och äger Sydassistans än idag, hade redan tidigare anordnat personlig assistans i stiftelseform åt sin dotter som hade en omfattande funktionsnedsättning. När reformen stod klar efterfrågades deras kunskap och erfarenhet från personer som kände till familjens engagemang och betydelse för funktionsnedsatta personers rättigheter. Detta ledde till att Sydassistans startades.

1965 fick Birgitta och Conny Ohlsson sitt första barn, Carina. Ganska snart märktes det att Carina inte utvecklades som det genomsnittliga barnet. Men, med hjälp och stöd av familj och vänner utvecklades Carina i sin egen takt, hon kunde efterhand krypa och stapla klossar.

Vid 2,5 års ålder vaknade Carina en morgon ur sin sömn, utan att vara kontaktbar. Birgitta lyckades få kontakt med en specialistläkare som konstaterade att det var ett epileptiskt anfall. Han skrev ut medicin och sände hem Birgitta, och en medvetslös Carina. Samma kväll nödgades Carina åka ambulans in till sjukhuset igen. Därefter krampade hon i tre veckor, övervakad av personal som dokumenterade kramperna. På den tiden fanns inte möjligheten för föräldrar att bo på sjukhuset, Birgitta och Conny var hänvisade till besökstider.

När Carina vaknade igen var hon vid mycket sämre vigör. Birgitta och Conny hade samtidigt funderingar kring att skaffa Carina ett syskon, men var oroliga för om de skulle klara av ett barn till. Läkare försäkrade dem om att det var rätt att skaffa ett barn till, de skulle få den hjälp de behövde! Hjälpen visade sig vara institutionsboende, att lämna Carina ifrån sig. Familjens upplevelser av dessa är ett kapitel för sig, fyllt av ovärdig behandling och undermåligt bemötande. De ansträngde sig i det längsta för att Carina skulle kunna bo tillsammans med familjen istället.

Åren gick och Carina växte upp tillsammans med sin syster Anneli. Connys arbete fick dem att flytta till Malmö och vid 11 års ålder kunde familjen inte längre hjälpa Carina i sitt eget hem. Enda alternativet var att låta henne flytta till vårdhem. I kampen för att ge Carina ett bättre liv än så väcktes 1974 engagemanget för personlig assistans, bland alla andra frågor som berörde personer med särskilda och omfattande behov.

I början av 90-talet fördes diskussioner med Malmö Stad om personlig assistans. Redan 1993, efter idogt arbete, kunde Carina flytta in i en alldeles egen lägenhet. Carina levde därefter ett aktivt och kvalitativt liv, fyllt av sociala kontakter, med personlig assistans till sommaren 2009 då Carinas kropp inte orkade längre.

Carinas liv och upplevelser har varit, och är fortfarande, centrala för hur personlig assistans genom Sydassistans fungerar. Det påverkar det mesta från hur vi pratar till hur vi balanserar olika behov och önskemål. Men kanske viktigast av allt, Carinas liv och gnista påminner oss om varför Sydassistans finns.

Styrelse

Anneli Wahlberg
Ägare & Styrelseordförande

Jag är socionom och har arbetat med personlig assistans sedan 1993. Tillsammans med mina föräldrar startade jag då Sydassistans för att min syster skulle få ett bättre liv än hon under lång tid hade haft på olika gruppboenden. Efter gymnasiets sociala omsorgslinje arbetade jag först som vårdbiträde inom hemtjänsten och långvården och sen efter socionomexamen som frivårdsinspektör och övervakare. Under åren på Sydassistans har jag arbetat administrativt som uppdragsansvarig och VD, men också som personlig assistent vid särskilda tillfällen. Jag engagerar mig särskilt i frågor som berör allas lika människovärde och att Sydassistans hela tiden strävar efter att hitta sätt att lämna bäst kvalitet inom assistansen.

Jag var som 24-åring med och startade upp Sydassistans den 1 januari 1994 tillsammans med mina föräldrar Conny Ohlsson och Birgitta Ohlsson då jag var nyutbildad socionom. Pappa hade då länge arbetat som regionchef i en arbetsgivarorganisation och var ordförande i FUB i 15 år. Mamma hade länge arbetat för FUB, bl. a. som ombudsman, och hade i olika roller kämpat för personlig assistans sedan 70-talet. Det kändes jättebra att på nära håll få hjälpa min kära syster, Carina Ohlsson och några till vi kände, att få ett mycket bättre liv tack vare personlig assistans.

När Carina så sorgligt gick bort sommaren 2009 var det flera i vår omgivning som hade sina funderingar på om vi skulle ha kvar Sydassistans eftersom det var just Carina som var anledningen till att företaget startades. I ärlighetens namn har jag haft de funderingarna själv för många år sedan, men efter hennes bortgång kände jag fortfarande att jag hade assistansen i hjärtat. Jag insåg att det var självklart att Sydassistans skulle finnas kvar. Så bra som min syrra fick det i slutet av sitt liv, där hon trots sina stora funktionsnedsättningar var huvudpersonen i sitt liv, vill jag att alla funktionsnedsatta personer ska få möjlighet till!Eva-Lena Jansson
Styrelseledamot

Jag är utbildad leg. ortopedingenjör och har arbetat kliniskt inom ortopedteknik under 15 år framför allt med patienter från barnhabiliteringen, men även med vuxna med olika neurologiska diagnoser. Under 5 års tid var jag VD för Aktiv Ortopedteknik i Malmö och Lund. Jag har ett stort intresse för människor och deras välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Sedan några år arbetar jag på Camp Scandinavia som affärsutvecklare där min kompetens inom ortopedteknik och att driva företag kommer väl till pass.

Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy