Vägarbete i Limhamn

Just nu pågår vägarbete utanför vårt kontor. Det kan vara svårt att komma fram. Ring till kontoret om du har några frågor inför ditt besök.

utbildningar

Utbildningar för personliga assistenter

Du anmäler dig genom att kontakta någon av oss på kontoret per e-post eller telefon. Klicka på respektive utbildning för mer info! Observera att anmälan till våra utbildningar är bindande. Utbildningslön utgår vid utbildning med anknytning till de specifika förutsättningar som gäller i det assistansuppdrag man är anställd för. I mån av plats är våra anställda och uppdragsgivare välkomna även till övriga utbildningar som anges nedan.

Bemötande

22/9/2020
09:00
-
15:00

INSTÄLLD!

Kommunikation och bemötande lägger grunden till gott samarbete. Välkommen på en dag som varvar teori med praktik för att reflektera över bemötande och utrusta dig som personlig assistent med verktyg för en lång och givande arbetsrelation med din uppdragsgivare!

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Hjärnan

30/9/2020
09:00
-
15:00

INSTÄLLD!

Christina är legitimerad sjukgymnast och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat med personer som har mycket omfattande funktionshinder.

Klicka på länken för att läsa mer om Christina på NeuroKompetens i Skåne!


Utbildningen äger rum på Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Tecken som Stöd

8/10/2020
09:00
-
12:00

INSTÄLLD!

Vår uppdragsansvarige Fredrik Danielsson ger dig en introduktion till teckenspråket. Du får med dig redskap för att kunna lära dig grundläggande tecken som du har nytta av i ditt arbete.

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

MS

20/10/2020
09:00
-
12:00

INSTÄLLD!

Christina Hansson ger oss under denna utbildningsdag en fördjupning om sjukdomen MS.

Christina är legitimerad sjukgymnast och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat med personer som har mycket omfattande funktionshinder.

Klicka på länken för att läsa mer om Christina på NeuroKompetens i Skåne!

Utbildningen äger rum på Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Dysfagi

29/10/2020
09:00
-
12:00

INSTÄLLD!

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Ergonomi & Förflyttningsteknik

10/11/2020
15:00
-
18:00

INSTÄLLD!

Katarina Bruck är ergonom/leg arbetsterapeut och arbetar med ergonomi i de flesta arbetsmiljöer. Det kan vara ergonomiska bedömningar kring lyft och arbetsställningar och det kan vara utbildningar inom t ex lyftteknik, arbetsställningar eller arbete vid bildskärmar.

Utbildningar i lyftteknik börjar alltid med en grundläggande teoretisk del om kroppen och varför man ska arbeta på ett ergonomiskt rätt sätt. Därefter läggs praktiska delar inom så som personförflyttningar till och från stol, rullstol, golv, toalett och säng, med eller utan hjälpmedel.

Vi diskuterar din arbetsmiljö och de möjligheter och utmaningar den har!

Utbildningen äger rum på Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn.

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Temadag: LSS-lagen/Stresshantering

12/11/2020
09:00
-
15:00

INSTÄLLD!

Stresshantering
Marita Boström, ledarskapskonsult, coach & mental tränare, föreläser och leder en workshop i stresshantering.

LSS-lagen
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.

Vi pratar om hur lagen kom till och vad den innebär.

Under dagen bjuder vi på lunch och fika.

Platsen är vårt kontor på Limhamnsvägen 128.

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Introduktionsutbildning

19/11/2020
09:00
-
16:00

INSTÄLLD!

Förmiddag:

- Kollektivavtal
- Tidvis
- Rutiner kring sjukanmälan
- Assistans och personal omkostnader
- Friskvård

Eftermiddag:

- Sydassistans historia och vision
- LSS, historiskt och idag
- Hur ser vi på personlig assistans?
- Viktiga ordval och praktiska roliga övningar!

Lunch och fika under dagen ingår.

Utbildningen äger rum på Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Brand & basal sjukvård

25/11/2020
09:00
-
16:00

INSTÄLLD!

Brandskyddsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga dem. Vi går igenom samhällets risksyn, hur bränder uppstår, förebyggande åtgärder, larmvägar och hur man skyddar sig mot bränder. Du får även lära dig att släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare.

Sjukvårdsutbildningen ger dig en bra grund att stå på när du skall ta hand om en allvarligt skadad eller sjuk person. Du får lära dig vad du skall göra om en person i din närhet drabbas av en olycka eller hastigt insjuknande.

Vi går igenom:

Hjärt-lungräddning, HLR 30:2

  • Information om hjärtstartare
  • S-ABC, säkerhet, andning, blödning och chock
  • Stabilt sidoläge
  • Konstgjord andning
  • Höga andningshinder
  • Lägga tryckförband vid blödning
  • Förebygga chock
  • Organisera och handla på en olycksplats

Utbildningen äger rum på Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Introduktionsutbildning

INSTÄLLD!

September 16, 2020

Brand & basal akutsjukvård

INSTÄLLD!

September 10, 2020

Ergonomi & förflyttningsteknik

INSTÄLLD!

September 8, 2020

Brand & basal akutsjukvård

INSTÄLLT!

May 27, 2020

Epilepsi

INSTÄLLT!

May 7, 2020

Sorg- & Krishantering

INSTÄLLD!

March 12, 2020

Personlig Assistent - Världens viktigaste arbete

En dag där vi hyllar yrket som personlig assistent.‍

March 5, 2020

Hygien

Utbildningen innehåller handfasta grunder för att på ett säkert sätt kunna motverka smittspridning och hålla god hygienisk standard i arbetet hos Sydassistans uppdragsgivare.

February 26, 2020

Autism

INSTÄLLD!

February 12, 2020

Ergonomi & förflyttningsteknik

INSTÄLLD!

February 4, 2020

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

January 28, 2020

Utvecklingsstörning och kommunikation

INSTÄLLD!

October 29, 2019

Taktil Stimuli

INSTÄLLD!

October 9, 2019
Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy