No items found.

utbildningar

Utbildningar för personliga assistenter

Du anmäler dig genom att kontakta någon av oss på kontoret per e-post eller telefon. Klicka på respektive utbildning för mer info! Observera att anmälan till våra utbildningar är bindande. Utbildningslön utgår vid utbildning med anknytning till de specifika förutsättningar som gäller i det assistansuppdrag man är anställd för. I mån av plats är våra anställda och uppdragsgivare välkomna även till övriga utbildningar som anges nedan.

Sorg- & Krishantering

5/9/2022
09:00
-
12:00

En kris är en reaktion på något svårt som hänt

Alla människor har det jobbigt ibland. Det är en del av livet. Men ibland kan något vara så svårt att man hamnar i en kris.

En kris är en reaktion på en svår situation som att ha förlorat någon eller något eller att ha varit med om en förändring i livet. Ditt vanliga sätt att hantera svårigheter räcker inte till och du hamnar i en kris. Du kan hamna i kris av att något oväntat händer. Det kan till exempel vara en olycka, sjukdom, ett brott, att du förlorar jobbet eller att någon i din närhet oväntat lämnar dig. En kris kan också bero på stora personliga motgångar, långvarig värk eller andra besvär med hälsan.

Erfarenheter och upplevelser som du har haft tidigare i livet har betydelse för hur du upplever och hanterar svårigheter. Därför kan olika personer reagera olika starkt i en kris, även om händelsen eller situationen är likartad.

Det finns inget sätt som är rätt eller fel. En del söker kontakt och vill bearbeta det de har varit med om flera gånger, medan andra tystnar och undviker andra människor. Alla hanterar en kris på sitt eget sätt.

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Brand & basal akutsjukvård

15/9/2022
09:30
-
15:30

En grundläggande utbildning om hur du kan förebygga och hantera bränder samt hjärt- och lungräddning

Brandskyddsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga dem. Vi går igenom samhällets risksyn, hur bränder uppstår, förebyggande åtgärder, larmvägar och hur man skyddar sig mot bränder. Du får även lära dig att släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare.

Sjukvårdsutbildningen ger dig en bra grund att stå på när du skall ta hand om en allvarligt skadad eller sjuk person. Du får lära dig vad du skall göra om en person i din närhet drabbas av en olycka eller hastigt insjuknande.

Vi går igenom:

Hjärt-lungräddning, HLR 30:2

 • Information om hjärtstartare
 • S-ABC, säkerhet, andning, blödning och chock
 • Stabilt sidoläge
 • Konstgjord andning
 • Höga andningshinder
 • Lägga tryckförband vid blödning
 • Förebygga chock
 • Organisera och handla på en olycksplats

Utbildningen är betald för alla vart 3:e år för för anställda på Sydassistans.

Utbildningen äger rum på Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Introduktionsutbildning

21/9/2022
09:00
-
16:00

En introduktion till ditt arbete som personlig assistent hos Sydassistans

Förmiddag:
- Kollektivavtal
- Tidvis
- Rutiner kring sjukanmälan
- Assistans och personal omkostnader
- Friskvård

Eftermiddag:
- Sydassistans historia och vision
- LSS, historiskt och idag
- Hur ser vi på personlig assistans?
- Viktiga ordval och praktiska roliga övningar!

Utbildningen är betald för alla nyanställda på Sydassistans.

Vi bjuder på lunch och fika.

Platsen är Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Ergonomi & förflyttningsteknik

22/9/2022
15:00
-
18:00

Teori och praktik inom lyftteknik och personförflyttningar

Katarina Bruck är ergonom/leg arbetsterapeut och arbetar med ergonomi i de flesta arbetsmiljöer. Det kan vara ergonomiska bedömningar kring lyft och arbetsställningar och det kan vara utbildningar inom t ex lyftteknik, arbetsställningar eller arbete vid bildskärmar.

Utbildningar i lyftteknik börjar alltid med en grundläggande teoretisk del om kroppen och varför man ska arbeta på ett ergonomiskt rätt sätt. Därefter läggs praktiska delar inom så som personförflyttningar till och från stol, rullstol, golv, toalett och säng, med eller utan hjälpmedel.

Vi diskuterar din arbetsmiljö och de möjligheter och utmaningar den har!

Utbildningen är betald för alla anställda vart 3:e år och hålls på vårt kontor på Limhamnsvägen 128

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Basala hygienrutiner

23/9/2022
09:00
-
12:00

Utbildningen innehåller handfasta grunder för att på ett säkert sätt kunna motverka smittspridning och hålla god hygienisk standard i arbetet hos Sydassistans uppdragsgivare.

Utbildningen innehåller handfasta grunder för att på ett säkert sätt kunna motverka smittspridning och hålla god hygienisk standard i arbetet hos Sydassistans uppdragsgivare.

Vi går igenom:

 • Fakta kring bakterier, virus, svamp samt dess goda och onda funktioner
 • Smittvägar
 • Vinterkräksjuka och influensa
 • Städning, hygien vid matlagning, personlig hygien inkl handhygien
 • Riskanalys anpassad till arbete hos Sydassistans uppdragsgivare
 • Gällande lagstiftning

Utbildningen äger rum på Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Personlig Assistent - Världens viktigaste arbete!

13/10/2022
09:00
-
15:00

En föreläsning där vi hyllar yrket som personlig assistent.‍

Du som assistent är viktig, ditt arbete är viktigt!
Kom till en inspirerande dag tillsammans uppdragschefen Angela Bejmo och uppdragsansvarig Anna Werder.
En dag där vi hyllar yrket som personlig assistent.

Utbildningen är betald vart 3:e år för dig som anställd på Sydassistans.

Utbildningen hålls på Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Brand & basal akutsjukvård

18/10/2022
09:30
-
15:30

En grundläggande utbildning om hur du kan förebygga och hantera bränder samt hjärt- och lungräddning

Brandskyddsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga dem. Vi går igenom samhällets risksyn, hur bränder uppstår, förebyggande åtgärder, larmvägar och hur man skyddar sig mot bränder. Du får även lära dig att släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare.

Sjukvårdsutbildningen ger dig en bra grund att stå på när du skall ta hand om en allvarligt skadad eller sjuk person. Du får lära dig vad du skall göra om en person i din närhet drabbas av en olycka eller hastigt insjuknande.

Vi går igenom:

Hjärt-lungräddning, HLR 30:2

 • Information om hjärtstartare
 • S-ABC, säkerhet, andning, blödning och chock
 • Stabilt sidoläge
 • Konstgjord andning
 • Höga andningshinder
 • Lägga tryckförband vid blödning
 • Förebygga chock
 • Organisera och handla på en olycksplats

Utbildningen är betald för alla vart 3:e år för för anställda på Sydassistans.

Utbildningen äger rum på Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

LSS och Lex Sarah

20/10/2022
09:00
-
12:00

Vi pratar om LSS-lagen och vad Lex Sarah innebär

LSS-lagen
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.
Vi pratar om hur lagen kom till och vad den innebär.

Lex Sarah
Inom arbete med omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg är man skyldig att rapportera missförhållanden. Även risk för missförhållanden måste rapporteras. Vad innebär det för dig i ditt arbete?

Utbildningen är betald en gång för alla anställda på Sydassistans.

Platsen är vårt kontor på Limhamnsvägen 128.

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Ergonomi & förflyttningsteknik

10/11/2022
15:00
-
18:00

Teori och praktik inom lyftteknik och personförflyttningar

Katarina Bruck är ergonom/leg arbetsterapeut och arbetar med ergonomi i de flesta arbetsmiljöer. Det kan vara ergonomiska bedömningar kring lyft och arbetsställningar och det kan vara utbildningar inom t ex lyftteknik, arbetsställningar eller arbete vid bildskärmar.

Utbildningar i lyftteknik börjar alltid med en grundläggande teoretisk del om kroppen och varför man ska arbeta på ett ergonomiskt rätt sätt. Därefter läggs praktiska delar inom så som personförflyttningar till och från stol, rullstol, golv, toalett och säng, med eller utan hjälpmedel.

Vi diskuterar din arbetsmiljö och de möjligheter och utmaningar den har!

Utbildningen är betald för alla anställda vart 3:e år och hålls på vårt kontor på Limhamnsvägen 128

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Brand & basal akutsjukvård

15/11/2022
09:30
-
15:30

En grundläggande utbildning om hur du kan förebygga och hantera bränder samt hjärt- och lungräddning

Brandskyddsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur bränder uppstår och vad du kan göra för att förebygga dem. Vi går igenom samhällets risksyn, hur bränder uppstår, förebyggande åtgärder, larmvägar och hur man skyddar sig mot bränder. Du får även lära dig att släcka en mindre brand med brandfilt och handbrandsläckare.

Sjukvårdsutbildningen ger dig en bra grund att stå på när du skall ta hand om en allvarligt skadad eller sjuk person. Du får lära dig vad du skall göra om en person i din närhet drabbas av en olycka eller hastigt insjuknande.

Vi går igenom:

Hjärt-lungräddning, HLR 30:2

 • Information om hjärtstartare
 • S-ABC, säkerhet, andning, blödning och chock
 • Stabilt sidoläge
 • Konstgjord andning
 • Höga andningshinder
 • Lägga tryckförband vid blödning
 • Förebygga chock
 • Organisera och handla på en olycksplats

Utbildningen är betald för alla vart 3:e år för för anställda på Sydassistans.

Utbildningen äger rum på Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Introduktionsutbildning

24/11/2022
09:00
-
16:00

En introduktion till ditt arbete som personlig assistent hos Sydassistans

Förmiddag:
- Kollektivavtal
- Tidvis
- Rutiner kring sjukanmälan
- Assistans och personal omkostnader
- Friskvård

Eftermiddag:
- Sydassistans historia och vision
- LSS, historiskt och idag
- Hur ser vi på personlig assistans?
- Viktiga ordval och praktiska roliga övningar!

Utbildningen är betald för alla nyanställda på Sydassistans.

Vi bjuder på lunch och fika.

Platsen är Sydassistans, Limhamnsvägen 128, Limhamn

Anmäl dig till utbildningen

Du kan anmäla dig till utbildningen genom formuläret nedan eller via telefon och e-post. Vi återkommer till dig och bekräftar din bokning.
Tack! Ditt anmälan till utbildningen har skickats.
Oj! Något gick fel när du försökte skicka formuläret.
Stäng

Ergonomi & Förflyttningsteknik

Teori och praktik inom lyftteknik och personförflyttningar

May 19, 2022

Autism

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

April 5, 2022

Hjärnan

Neurologiska diagnoser och symptom

March 31, 2022

LSS och Lex Sarah

Vi pratar om LSS-lagen och vad Lex Sarah innebär

March 22, 2022

Ergonomi & förflyttningsteknik

Teori och praktik inom lyftteknik och personförflyttningar

March 22, 2022

Stresshantering

Ta själv kontroll över din stressnivå i obekväma situtationer

March 17, 2022

Personlig Assistent - Världens viktigaste arbete!

En föreläsning där vi hyllar yrket som personlig assistent.‍

March 8, 2022

MS

En fördjupning om sjukdomen MS

March 3, 2022

Bemötande

Gott samarbete genom kommunikation och bemötande

February 17, 2022

Introduktionsutbildning - online

En introduktion till ditt arbete som personlig assistent hos Sydassistans

February 8, 2022

Brand & basal akutsjukvård

OBS! Vid detta tillfälle hålls utbildningen i Eldupphörs lokaler på Stekelgatan 1A

February 1, 2022

Epilepsi

Visste du att det finns ungefär 81 000 personer i Sverige som har epilepsi

January 25, 2022

Introduktionsutbildning

Om Sydassistans, personlig assistans, praktiska rutiner och ergonomi

November 3, 2021
Copyright Sydassistans AB 2019 
Integritetspolicy